Łukasz Waluch

Adwokat

O mnie

Jestem absolwentem studiów dziennych prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.
Aplikację adwokacką odbyłem w Izbie Adwokackiej w Warszawie, której członkiem jestem do dnia dzisiejszego.

W latach 2002-2011 współpracowałem z wrocławskimi i warszawskimi kancelariami adwokacko
-radcowskimi, zajmując stanowiska od praktykanta do osoby zarządzającej działem prawnym
tzw. "senior associate".

Od 2011 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką.

Praktyka

Kancelaria specjalizuje się w przygotowaniu i prowadzeniu procesów sądowych,
ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin:

 • prawa pracy,
 • rodzinnego,
 • spadkowego,
 • karnego,
 • cywilnego,
 • gospodarczego.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie udzielania porad prawnych (ustnych
i pisemnych). Przygotowywujemy również pisma o tematyce prawniczej, w tym sporządzamy i weryfikujemy treści wszelkiego rodzaju umów.

Przedsiębiorcom oferujemy stałą pomoc prawną, a także pomoc prawną udzielaną
w zakresie poszczególnych zdarzeń i zagadnień prawnych.

W szczególności:

 • przygotowywujemy i opiniujemy projekty umów,
 • przygotowywujemy projekty dokumentów korporacyjnych,
  w tym projekty uchwał organów spółek,
 • zajmujemy się wszelkimi czynnościami związanymi z rejestracją zdarzeń
  w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • zapewniamy zastępstwo udziałowców/akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek,
 • prowadzimy windykację należności,
 • zapewniamy pomoc przy negocjacjach, jak również je prowadzimy,
 • zapewniamy reprezentację przed organami podatkowymi i administracji publicznej.

Wycena usług

Kancelaria preferuje następujące systemy rozliczeń:

 • system ryczałtowy – wynagrodzenie z góry ustalane za daną czynność, sprawę
  lub etap postępowania. Zazwyczaj kształtuje się ono w następujący sposób
  – wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w I instancji, wynagrodzenie za sporządzenie apelacji i prowadzenie sprawy w II instancji, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy
  w tzw. postępowaniach nadzwyczajnych (kasacyjne, wznowienie postępowania itp.).

 • system godzinowy – wynagrodzenie obliczone na podstawie szczegółowego zestawienia wykonanych prac i wynegocjowanej ceny za jednostkę godzinową. System ten zalecamy do rozliczeń stałej współpracy z przedsiębiorcami, a także gdy nie jest możliwe wstępne określenie pracochłonności danego zlecenia.

 • system success fee – wynagrodzenie ustalane w części w sposób określony
  w systemach ryczałtowym i godzinowym, a w części zależne od ostatecznego wyniku sprawy.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o Adwokaturze

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w tym miejscu możecie Państwo zapoznać się
z Polityką bezpieczeńśtwa informacji stosowaną w Kancelarii

Polityka bezpieczeńśtwa informacji
Top